وقتی نیستی

ازمن جدا نشو

 جدایی رو نمی خوام ببینم

 خسته شدی می دونم

دوس نداری پیشت بمونم

 

 سخته واست می دونم

عشقم و باور کنی

اشکم ودرنیاری

دلت ویاور کنی

 

 باموندنت می خوام

من و شرمنده کنی

 عاشقی و توچشات

یه کمی تابنده کنی

 

تا بلرزه دستم و

نفس شعرام بشی

توآوازخشک گلو

خط به خط صدام بشی

 

 عطرتن تو می خوام

تو خونه فراون کنم

وقتی نیستی پاییزو

توخونمون مهمون کنم

 

 احساسم و می دونم

واست بی صدا می خوندم

من همه خواهش دل رو

ازدلت انگار می روندم

 

 

 عشقم و من نتونستم

 تا بهت ثابت کنم

حالا بی صداتو رفتی

چطوری عادت کنم

 

چطوری دلمو راضی کنم

چهرتوازروی دیوار پاک کنم

 خاطره تو نمی خوام  

واسه همیشه خاک کنم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8101کپی شد!
665
۸