لعنت بفرست…

من کنارتوغریبه**توکناراون چه اروم**منوبه حال خودم زود**تورهاکردی چه اسون**منوبااشکای چشمام **توشبای سردوتاریک** توگذاشتی تک وتنها**مثه عقاب تواسمونا**توی دنیای قشنگم**بعدتو میخوام بسازم**یه زندگی کناراونکه**شده همه داروندارم** لعنت بفرست** که کنارم نیستی**لعنت بفرست **به هرلحظه که جای اون نیستی**لعنت بفرست به گذشتت که مال من نیستی**

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80960کپی شد!
1345
۲۸