نگــــــاه ســـرد…

 چرا چشمای تو دیگه نگاهش سرد و تاره؟ 

که از سرمای بی روحش زمستون کم میاره 

 نــزن سنگـــه نگاهت رو به قلبه مثل شیشه 

مثه ماهیه بی دریــــــا بدونِ تو نمیــــــــــشه 

 نگاه سرد  توحـــــتی برای من چه شـــیرینه 

نگاهِ غیره تو دیــگه به قلب من نمیــــــشینه 

 چــــرا چشمای تو دیگه واسم اشکی نمیریزه!

 چرا تقـــــویمِ هر روزم همیــــشه فـصل پاییزه! 

میگفتی قلب تو یخ زد.چرا انصاف ازت دوره؟

که از سردیه چشمات بود، چقد چشمای تو شوره 

 به دل میــگم که تو هرگز امیدت رو نمی بازی 

بهت میـــگم تواین بازی نه میبازم نه می بازی 

 میخوام دلسرد از عشق من نه امروزو نه فرداشی 

چقد این عشقو من میخوام .منم باشم تو هم باشــی

 هنــــوزم پای تو موندم .ببین قلبم چقد مــَرده! 

مــــنو دیوونه کردی تو .هنوزم قلبه تو سرده! 

 دلــــم از سوزه عشق تو .بدون. هرگـــز ننالیده 

ازین سوختم که چشــــم من نگاهــه سردتو دیده 

نگاهِ سرد تو از بس که از چشم تو می جوشه

 دارم پیرمیشم از چشمات همه موهام سفیدپوشه 

 من از چشمـــای تو گفتم ترانم یخ زده انگار

 چقد چشمــــای توسرده .چرا حسم شده بیکار 

درســـــته سردی تو اما.دلم واسه تـــو میـــخونه 

نگاهِ گرمتو میـــخوام ،چرا چشمــــات زمستونه ؟… 

 

م.(احساس)

https://www.academytaraneh.com/8096کپی شد!
926
۱۸