شبیه شب شدی امشب

شبیه شب شدی امشب
پر از فکرای خاموشی
لباس مهربونیتو
چرا امشب نمیپوشی

شبیه رفتنی امشب
چقدر بیگانه ای با من
میخوام یادم بره بودی
ولی چشمات نمیذارن

توی آغوش من جا شو
همه درداتو جاری کن
پر از زیبایی شو امشب
منِ بدبختو یاری کن

یه امشب دور شو از شب
شبیه روز روشن شو
اگه دردا هجوم آورد
تو با من شو…تو در من شو

میدونم که دلت تنگه
به روزا هیچ امیدی نیست
ولی دلخوش بکن من رو
بگو هستی و دردی نیست

نذار که فکر کنم تنهام
بازم قلبت درارو[در ها رو]بست
بذار که فکر کنم واسم
توو آغوشت یه جایی هست

https://www.academytaraneh.com/80952کپی شد!
1041
۳۲