تو به یادم میای…

خیلی بم بد کردی
خیلی رنجم دادی
من بهت دل بستم
تو شکنجم دادی

بوی عطرت مونده
روی لب هایی که
تو رو لمست کردن
روز و شب هایی که …

من وتنهاییهام
قرص های رنگی
تو به یادم میای
از غم آهنگی …

* دستشو می گیری
نگرانت می شم
دور می شی می ری
نگرانت می شم *

نگرانت می شم
وقتی دل می بازی
دنیاتو می گیره
دنیاشو می سازی

نگرانت می شم
وقتی که بی تابی
میری و می بینیش
کنارش می خوابی …

*قسمتی از ترا نه ی نگرانت می شم با صدای ابی –
نگرانت می شم عنوان ترانه ایست از آقای میثم یوسفی…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80949کپی شد!
896
۲۴