مرغ پر بسته

دل من خسته شدی
مرغ پر بسته شدی
چیه اون های های تو
گریه و وای وای تو

هر چی که غصه داری
غم سر بسته داری
همش و زمین بزار
دیگه تو گریه نکن

چیزی به شب نمونده
به سوزو تب نمونده
به رفتن و نموندنش
چیزی دیگه نمونده

هر چی که بود قصه نبود
پیغوم سر بسته نبود
راز دل ما عیونه
هر کی میخواد بدونه

دوست دارم ستاره
بهت اثر نداره
عاشقتم دوباره
رفتی شدم آواره

دنیای ما بزرگه
پر از شغال و گرگه
دنیای ما همینه
بخوای نخوایی اینه

اون که رفته نمیاد
تو رو دیگه نمی‌خواد
اون که رفته نمیاد
تو رو دیگه نمی‌خواد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80948کپی شد!
837
۶