تردید

تا وقتی پیشمی تنهام همین که میری میمیرم
تو کار عشقمون موندم از این تنهایی دلگیرم

تموم آرزوی من همین عشق که بی جونه
همین رویای یخ بستس که از چشم تو پنهونه

مثه خورشیدی اما من تو این شب پرسه جا موندم
نمیرسی به روز من تو بهت من و ما موندم

نباشی با غمت میرم تا اونجایی که جا باشه
ولی وقتی که اینجایی دلم می خواد که تنهاشه

عجیبه اما نه با تو نه بی تو میشه عاشق بود
دلم میگیره از دردت دلم میمیره خیلی زود

نه میتونم ازت رد شم نه میتونم باهات بد شم
یه لحنی توی حرفات ازم می خوان مردد شم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80943کپی شد!
857
۱۲