بذار این قافیه مال توباشه

چقد گفتم نرو بری تمومم
بذار دستام تودستای تو جاشه
حالا که رفتی وازم گذشتی
بذار این قافیه مال تو باشه

یه عمر حرفاتو جدی می گرفتم
منیکه با بدو خوب تو ساختم
یه روز قول شرف دادی نمیری
ولی رفتی وپات دنیامو باختم

دوسه ساله که رفتی و هنوزم
میگم یه روز دوباره برمیگردی
بیا برگردوبا چشمات عزیزم
بگو هنوز فراموشم نکردی

نذار تو بی کسی به هم بریزم
نذار فرداموزیر خاک ببینم
بذار این قصه بازم سربگیره
بیا برگرد نذار به گل بشینم

منو ازمن بگیرمال خودت کن
گل احساسمو بو کن دوباره
بذاراین خونه روشن شه چراغاش
بذار تنهاییام تنهام بذاره

https://www.academytaraneh.com/80903کپی شد!
1340
۶۰