دختر گل فروش

دختر گل فروش کنار جاده
بیا اینجوری ازش نگذریم ساده
اومده با پای پیاده چون کرایه نداره
که بفروشه گلهای که فقط خارشونو به یاد داره
چه بی احساس شدیم این روزها
حتی لبخند نمی زنیم به این گل فروشها
شیشه رو نمیدیم پایین که هوای سرد داخل نشه
چرا یادمون رفته این بچه به فروختن گلهاش دلخوشه
پشت فرمون تنمون گرم بخاری ماشینه
چرا چشامون یخ زدن دستاشو نمیبینه
ای کاش واسه خریدن گلهات می گرفتیم ترمز
نه برای جریمه نشدن عبور از چراغ قرمز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80851کپی شد!
793
۶