شروع تازه من باش

شروع تازۀ من باش ، بمون و عاشق من باش
با تو آرومِ دریاها ، بمون و قایق من باش
تو این بارون طوفانی ، تو چتری واسه هر دردم
به فریادم برس گوش ِ فلک رو بی تو کَر کَردم
کنار ساحلم اما ، تو دستام جای تو خالی
پُرِ دور و بَرَم از این جواهرهای پوشالی
تو این آرامش مفرط ، تو تنها خواب من هستی
تو که آرامشم بودی ، نگو بیتاب من هستی

شروع تازۀ من باش بمون و عاشق من باش
با تو آروم دریاها بمون و قایق من باش

هنوز مثل تو کم پیداس ، هنوز تنها گلِ باغی
تو دوری از من و انگار یه عمره رویِ دل ، داغی

https://www.academytaraneh.com/8081کپی شد!
825
۲۰