قصه دل

امشب از فصه دل با تو سخن ها دارم
حرفها با تو از این عاشق تنها دارم
فصه ها دارم از آن فرصت بی سامانی
از همان وقت که گفتی به دلم می مانی
مانده در خاطرت آن شعری که میخواندی
نکند قاش کنی آنچه که تو می دانی
یاد داری که شدم خاطره در هر محفل
نقش کردم رخ زیبای تو در خانه دل
کاش میشد تو هم از خاطره حرفی بزنی
وقت تنگ است بقدر  مژه برهم زدنی
امشب ای رمز نگاهت غزل رویائی
ای تمنای دل شب زده سودائی
باز میخوانم از آن غم که در خانه توست
پار سخم گو به که یسنا زبان منو تو ست

https://www.academytaraneh.com/8080کپی شد!
670
۶

  • رضا زهره وندی(پیمان) محسن ایرادها رو گفته فقط سعی کن زبانت رو امروزی تر کنی
  • مریم اصلانی سلام لذت بردم =D>
  • محسن کشاورزحداد (پندار) سلام یسنای عزیز غزل خوبی بود اما یه سری ایراد دیدم که برات مینویسم بیت سوم: مانده در خاطرت آن شعری که میخواندی نکند قاش کنی آنچه که تو می دانی -------------وزن عروضی رعایت نشده و قافیه درست نیست---------- بیت چهارم: یاد داری که شدم خاطره در هر محفل نقش کردم رخ زیبای ترا در خانه دل ------------- وزن در مصرع دوم ناهمگون شده و یک ( را ) اضافه هست که اگر حذف کنی درست میشه ----------- یاد داری که شدم خاطره در هر محفل نقش کردم رخ زیبای تو در خانه ی دل بیت پنجم: کاش میشد تو هم از خاطره حرفی بزنی وقت تنگ است بقدر یک مژه برهم زدنی ---------- وزن در مصرع دوم ناهمگون شده باز و ( یک ) اضافه هستش که با حذف وزن اصلاح میشه---------- کاش میشد تو هم از خاطره حرفی بزنی وقت تنگ است به قدر ِ مژه برهم زدنی بیت ششم: امشب ای رمز نگاهت غزل رویائی ستاره ای تمنای دل شب زده سودائی ستاره --------- اینجا ردیف (ستاره) که استفاده کردی وزن عروضی غزل رو به هم ریخته و با حذف اون خواهیم داشت------------ امشب ای رمز نگاهت غزل رویائی ای تمنای دل شب زده ی سودائی بیت هفتم: باز میخوانم از آن غم که در خانه توست پاسخم گو به عشقم که زبان منو تو ست ------------ اینجا هم باز وزن عروضی دچار ایراد هستش و البته قافیه هم درست نیست----- به پدربزرگ خوبتون سلام من رو برسونید به امید موفقیت های آینده برای شما. :-) :-) @};- @};-
  • سعید ابطهی خوندم
  • سحر آرمده سلام یسنای عزیز عالی بود =D> =D>
  • جاسم ثعلبی (حسّانی) سلام یسنا جان زیبا با طراوت و موزون افرین لایک =D> =D> @};- @};-