دنیای من ….

توی سرم ابرای تبداره

چشمای من بارونو بلعیده

تو پیش اون ،اون پیش تو ،ای وای

چشمای من چیز بدی دیده

دستای تو دستاشو میگیره

از این غرور هیچی نمیمونه

دنیای من ،دنیامو میگیره

تنها خودش اینا رو میدونه

میخندیو خندیدنت انگار

بغضای من رو بتوان داده

داره نجومی میشه این بغضا

اونم واسه ،یه خنده ساده

دستاشو داری توی دستاتو

داری واسه من نقشه میچینی

قلبت هوس بازی رو دوسداره؟؟؟

تاوان این کاراتو می بینی…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: