خـــوشبــخــتـــی

امشب که تو پیش منی دنیا برام رویاییه
حتی شب تاریک هم با تو شب زیبائیه
تو آینه چشمای تو اشکامو پیدا می کنم
باور ندارم خواب نیست اینکه تماشا می کنم
باور ندارم دست تو حالا تو دستای منه
حس می کنم هر ثانیه قلبم تو دستات می زنه
حس می کنم احساستو از عشق بارونی می شم
دنیا برام رویاییه وقتی که تو هستی پیشم
این راه خوشبختی منو تنها تا فردا می بره
می ترسم از تنها شدن این لحظه ها که می گذره
آرامش آغوش تو تن پوش رویای منه
کابوس بیداری می یاد وقتی که وقت رفتنه
شب میره من گم می کنم بی شب چراغ ماه مو
ازدست می دم فرصت خوشبختی کوتاهمو

https://www.academytaraneh.com/80781کپی شد!
883
۵