سازش

یه شب مال من باشی بسه برام
بذار از تنم خستگی درشه باز

میتونی بفهمی چی میگم گلم
بیا با منه خسته یکم بساز

اگه رد شی از حال یه خسته دل
نمی تونه پاشه تا هست میشکنه

خدا چی نوشته تو تقدیر من
که هرکی یه دل داد دو دل میکنه

پرم سوخته از دست این روزگار
شکستم درست وقتی گفتی که تو بالمی

نمیشه بگی سخته بسه دیگه زندگی
نمیشه همیشه بگی خسته از عالمی
————————–
تصحیح شد. ممنون از دوستان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: