پست مدرن…

تموم سُنّتِ آبا وُ اجدادُ / به دنیای مُدرنت پُست کردن

 داری هم می‌زنی تاریخمونُ / کُلُف کردی همیشه پوست و گردن

 

 آخه از پهلوونی چی می‌دونی / که باد افتاده توی کول و بازوت

کدومُ با کدوم، سِت کردی اینجا / پُفِ توو هیکلت یا زیرْ ابروت!؟

 

هِگِل پیش‌ت فقط فلسفه بافه / براتیگان و نیچه عاصی از تو

 مایاکوفسکی می‌خونی اما بازم / رمان عاشقونه‌ت کشته ما رُ !

 

 داری به خودکشی دس می‌زنی تو / تموم زندگی‌تُ تا همیشه

 کلیپِ مُردنِ‌ت رو یو تیوبه / که دائم توی فیس‌بوک لینک می‌شه

 

 لباست تنگ و چشمات تنگ‌تر شد / خمار شیشه وُ دنبال گردی

 بلاتکلیفْ مونده فعل مُردن / تموم خودکشی‌تُ خرج کردی!

 

https://www.academytaraneh.com/8076کپی شد!
1133
۲۱