تو کوچیکتر از اونی هستی که من…

تو انقدر دنیات خر تو خره

که جایی واسه گرگ شب دیده نیست

چرا فکر کردی که جز نئش تو

کسی روی اون تخت، خوابیده نیست

***

توی کافه بارون پهلوی من

چشات خیره به قهوه ی نا تموم

خجالت نکش از نگاهم نترس

پاشو از کنارم بشین روبروم

**

میدونم یکی دیگه روز و شبات

همه وقتشو با تو سر می کنه

به حدی خرابم تو تنهاییام

که اشکام لباسامو تر می کنه

**

دارم دود میشم توجه نکن

با اینکه خرابم هنوز روبرام

تو کوچیکتر از اونی هستی که من

بیام کافه و از تو چیزی بخوام

**

خجالت نکش زل بزن تو چشام

فقط ساده اقرار کن خائنی

بگو تا بگم از تو خائن ترم

بگو تا بفهمی که عین منی

**

دارم دود میشم توجه نکن

با اینکه خرابم هنوز روبرام

تو کوچیکتر از اونی هستی که من

بیام کافه و از تو چیزی بخوام…

https://www.academytaraneh.com/8073کپی شد!
1236
۲۴