جهنم…

جهنم شده زندگیت پیش من
اگه دوست داری خودت رو نمون
من هرقدر ض‍جّه زدم برنگرد
بری بهتره واسه ی هردومون

برو فکر دنیای من هم نباش
دیگه موندنت پیشم انصاف نیست
چشات بی من اونجا اگه ابریه
بدون پیش من هم هوا صاف نیست

چه دور بودم از آرزوهای تو
واسه تو نماد شکنجه شدم
نمیذارم حقی ازت خورده شه
میگیرم واست انتقام از خودم

میخواستی که پرواز و یادم بدی
نمیخواستم از پر زدن سیر شی
تا پرواز و یادت نرفته ، برو
نمیخوام کنارم زمین گیر شی

میخوام امشب و ناجی تو بشم
ازت زندگیمو سوا میکنم
واسه اینکه از من فراری بشی
واست قفل زندان و وا میکنم

جهنم شده زندگیت پیش من
اگه دوست داری خودت رو نمون
من هر قدر ضجّه زدم برنگرد
بری بهتره واسه ی هردومون…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80727کپی شد!
1294
۳۵