بد باش اما باش

من به دنبال یه بیراهم توی این جاده ی ممتد
من پی حادثه میگردم پی شکستن این سد
دیگه خسته م از این روزای شکل هم
یه لحظه خنده رویامه میون این همه ماتم

تو بودی بریدی دل از خونه و این دل صاف وساده
ولی من میگردم پی ردی از تو با پای پیاده

همیشه میگفتم بدون تو هیچم
به دست و پای تو هرگز نمی پیچم
بد باش اما باش شکنجه کن منو
میترسم از دوریت از پیش من نرو
چطور میتونی از زندگی با من انقدر عاصی شی
از زندگی سیرم بدون که تو تنها باعث و بانی شی

تو بودی بریدی دل از خونه و این دل صاف وساده
ولی من میگردم پی ردی از تو با پای پیاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80719کپی شد!
747
۱۰