بــدون تــو می مــیرم

چشم به جاده های خسته
بغضی که گلومو بسته
من ندونستم که دوری
در اشتیاقو بسته
من هنوز تو یه سرابم
که یه روزی بر میگردی
با یه خنده ی دروغی
میگی که عاشقم هستی
حالا یه گوشه می شینم
مرگ عشقمو میبینم
مرگ عشق تو و قلبم
که همیشه فکر می کردم
تا ابد زنده می مونه
شعر عاشقی می خونه
وقتی دستات توی باده
دلتم اسیر راهه
من کجا باید بمونم
وقتی زندگیم سیاهه
این ترانه رو لبامه
شاهد ثانیه هامه
که بدون تو می میرم
که بی تو من گر می گیرم
رنگ رفتن تو نگاته
معنی دغدغه هاته
بغض من گر یه رو سر کن
اون که رفته آشناته

https://www.academytaraneh.com/80718کپی شد!
848
۵