بگو

بگو امشب کدوم رویاء
تو خلوتگاه چشماته
کدوم دل خسته ی عاشق
رفیق خوب دستاته
اسیر جادوی عشقه
کدوم بیدل مجنونی
تو حجم خاطر ِ سبز ِ
کدوم ترانه مهمونی
بگو هم بغض آیینه
کی چشماتو پَرستار ِ
کی می تونه تو این غربت
غم چشماتو برداره
بگو جز من کی میتونه
پناه هق هقت باشه
برات بگذره از جونش
بتونه لایقت باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80712کپی شد!
988
۱۳