اسمشو خودتون بزارید….

یک ساله که ندیدم اون چشمای سیاهت
چجوری شد نگاهم گره خورد به نگاهت
یه عمری درجنگم باخودمو خاطراتت
می خوای چیرو به یادم بیاری با این همه اشتیاقت
سلام کردی و گفتی بی تو خسته ام
روزا سخت میگذره منو ببین شکسته شدم!
دست دادنت چی بود ؟
فکر کردی خاکستر روی اتشیم
با دست دادنت ازاین رو به اون رو میشم
دیگه دستام به توهیچ حسی نداره
تب دستات رو دلم تاثیری نمیذاره
واسم فروختی شریک زندگیتو هست ونیست
من از روز اول گفتم به تو همسر فروش نیازم نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80709کپی شد!
771
۴