خداحافظ(نشدباهم یکی باشیم)

من ازدنیای تو دورم
به تو وابستمو میرم
تومیدونی چقدسخته
ازاین تقدیردلگیرم

توی این لحظه ی اخر
تواغوشت منو جاکن
باچشمایی که دنیامه
منوباعشق تماشا کن

تماشاکن که دلگیرم
ازاین تصمیم اجباری
میدونم مثل من هرروز
توهم درگیر تکراری

تموم ارزوها مون
میون گریه ها ترشد
گل نشکفته ی قلبم
تودست غصه پرپرشد

چقدباعشق دستاتو
ازاین دستاجدا کردی
برای اخرین بارم
منوازدل صدا کردی

نمی تونم که برگردم
میدونم بی تومیمیرم
یه روزی توی اون دنیا
میام دستاتومیگیرم

خداحافظ همه دنیام
نشدباهم یکی باشیم
تموم سهمون این بود
که تواین قصه تنهاشیم

داره میباره بارونم
توی چشمای تب دارم
برو اما بدون این و
توروخیلی دوست دارم
………………………….
خداحافظ.مواظب خودت باش…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80705کپی شد!
3522
۲۶