میدان مین

میدان مین
تو جبهه بودنت با من ، شدی رزمنده همسنگر
بزن رگباری بر دشمن ، دقیقا در هدف بنگر
***
پدر تو دیدبانم باش ، تو خاکریزای دیواری
یه خیز آهسته بردم من ، کنار مین خودکاری
***
تکونم باعث مرگم ، درون برکه درگیرم
همه جا بوی آتش بود ، کمک کن تا نمی میرم
***
شهادت افتخارم هست ، ولی بی تو برام سنگین
تو خنثی می کنی از دور ، به تک تیرت سر هر مین
***
من و با بند پوتینم ، بکش محتاجتم سرور
اگه غفلت کنی بازم ، می بینی دلبرت بی سر
***
تو آغوش پدر بازم ، دلم خوابیده مستانه
از این مین های خون آشام ، رها شد قلب دیونه
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۱/۱۱/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80656کپی شد!
709
۵