لحـــظه هــای آخــــر

تــوی لحــظه های آخـر نبضــمو دوباره حـس کن

واسه ی دیدن چشـمات خودتو غـرق نگـام کن

دست سردمو دوباره تو بگیـر با دست گرمـت

من می خوام تو رو بیبینـم توی آغوش حـوادث

از نگات خوشـه بچینم تو تمـوم زندگیـم باش

من همیشـه با تو هستم گل نازک و قشنـگم

دل به امید تو بستم سبز سبز این دل من

وقتی که پیش تو هستم من اسیر خنده هاتم

غرق یک لحظه نگاتم من اسـیر خنده هاتم

تو بدون تا آخـر راه تا همیشـه من باهـاتم

https://www.academytaraneh.com/80631کپی شد!
1023
۵