خواسته

یه عمره که باتو قدم میزنم
قدم هاتو با من تنظیم کن
واسه اینکه عاشق بشی بیشتر
تو دنیاتو بی من ترسیم کن
یه عمره که عمره منی بازهم
میخوای بیشتر از عمره من باشی
میخوام بیشتر از عمره تو باشم
میخوام تا ابد تو دلم باشی
میخوای دست تو توی دستای من
بشه مثل یک کوره ی اتیش
میخوام خالی هست تو دلم
بجز اون خونه که تو ساختیش
بزار تو دلت مثل تو من هم
یه خونه بسازم از احساسم
بزار هر چی میخواد باتو بشه
چون هر چی نباشه خودم خواستم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80574کپی شد!
629
۹