نترسیدم عادتم باشی

چه خوب بود وقتی.
تقویمم با تو شروع شد.

چه خوب بود وقتی.
جمعه دلگیر دروغ شد.

انتظار هم زیبا بود.
چون تورو یادم میاورد.

لحظه ء نبودنت حتی.
خنده رو لبهام میاورد.

دیدی دارم به تو و .
خوشبختی نزدیک میشم.

فصلهارو بهار کردی.
که با سرما درگیر نشم.

من به تو عادت نداشتم.
نترسیدم عادتم باشی.

دیگه عاشق شده بودم.
نترسیدم که عاشقم باشی.

تو این لحظه ها بود.
که دیگه گم ت کردم.

نفهمیدم کجا موندم.
کجا باید پیدات میکردم.

هنوز فاصله زیاد نیست.
بگو کجا گمم کردی.

چرا توی این تقویم.
بین زمین هوا ولم کردی.

بیا منو ترک نکن.
نزا سوختنم تکرار شه.

دیگه شب و سرد نکن.
نزا جمعه بیمار شه.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80558کپی شد!
1018
۲۱