ژست عاشقی

نمیگم بری میمیرم
دلمو به کی بسپارم
نمیگم بی تو دنیام بی رنگه
تو دلم آشوب و جنگه
برو دنیام مثل کاغذ سفیده
شروع میکنم انگار کسی نبوده
نه فکرم پر میشه از خاطره
نه چشمام مثل بارون میباره
نمیشینم دست به سینه
تا کسی شکستمو ببینه
عکس میگیرم از دستای گره خورده
هر کی ژست عاشقی نگیره برده
خیابونا پر شده از دستای گره خورده
آدمایی که دل میسپارن خیلی ساده
لنز دورببن پر از آدمهای دل باخته
که برای تو ژست عاشقی گرفته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: