چقدتنهام

تازه میفهمم چقدتنهای تنهام
تازه میفهمم چقدخالیه دستام
وقتی که محتاج عشق وهمنشینم
تازه فهمیدم که با غصه عجینم

حس کمبودیه عشق اسمونی
لمس اغوش یه دنیا مهربونی
شادیهایی که هرادم دوست داره
مثل احساسی که ارامش میاره

توی دنیا،مثل من،اواره ای نیست…
واسه این بی کس،یه راه چاره ای نیست
داره ازتصویر دلها پاک… میشه
تو مرور خاطراتش خاک میشه

توی این دریای بی رحم زمونه
دیگه فانوسی نمیبینم توساحل
وقتی هیشکی انتظارم رونداره
دیگه ازبرگشتنم چی میشه حاصل

تازه فهمیدم ولی انگاری دیره
قلب من تودست تنهایی اسیره
تازه میفهمم ولی حالم خرابه
اما احساسم میگه شایدیه خوابه

این ترانه مال دوسال پیشه همونطوری نه جیزی
اضافه کردم نه کم اونجایی که ریتم ترانه عوض میشه ترجیع بند
امیدوارم خوشتون بیاد دوستان عزیزم

https://www.academytaraneh.com/80488کپی شد!
1163
۱۲