با یک گل بهار نمیشه

حرمت احساس منو نگهدار به خاطرات خوبمون پشت نکن

گل پشت و رو نداره اما گلم به این جدایی دلتو خوش نکن

خار دلت شدم منو نخواستی ترسیدی از اینکه تو رو نبینن

میری برو اما از این میترسم از رو هوس یه وقت تو رو بچینن

غرورتو ببین که پاگرفته-میخوای بری بدون خار و ریشه
تا پیشمی واسه دلم بهاری-بری با یک گل که بهار نمیشه
یادت نره کی به دلت رسیده-کی به تو حس عاشقانه داده
یادت نره که بعد رفتن تو-سبزه و گل تو باغچمون زیاده

دلت واسه بهار هوایی شده میگی کنار قلب من خزونی

گلم برو مواظب خودت باش یه وقت بدون باغبون نمونی

گلدون قلب من برات کوچیکه لیاقتت باغ گل و بهشته

اما یادت نره که بوته ی گل بدون خارش هم حسابی زشته

غرورتو ببین که پاگرفته-میخوای بری بدون خار و ریشه
تا پیشمی واسه دلم بهاری-بری با یک گل که بهار نمیشه
یادت نره کی به دلت رسیده-کی به تو حس عاشقانه داده
یادت نره که بعد رفتن تو-سبزه و گل تو باغچمون زیاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80477کپی شد!
1090
۱۳