خدا کنه

خدا کنه نتونم عاشق بشم
خدا کنه واسه کسی نمیرم
هرشب کابوسم اینکه هزاربار
دارم آغوشی رو بغل میگیرم

خدا کنه نبینمو کور بشم
الهی مهرم تو دلی جا نشه
دارم یه کلبه میسازم تو دلم
که پنجرش روهیچ عشقی وانشه

از ترس این شبای هوس آور
موهام یه روزه جوگندمی شده
این همه اظطرابو بیمو تشویش
با دلم بدجور خودمونی شده

خدا کنه تنهایی عادتم شه
الهی بتونم باهاش بسازم
من نمیخوام بخاطر نگاهی
بهشتمو به جهنم ببازم

اگه از آسمون برام وحی بیاد
محاله به عشقی ایمان بیارم
الهی کفرمو به دل نگیری
میدونی که گذشته آب ازسرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: