یه بوم و دو هوا..!

یه کسی ..دادمیزد ..یه کسی ..میگفت خدا..
انگاری.. که صداش .. التماس میکرد بیا..

از دل ِ پنجره ها .. از بَمِ حنجره ها ..
یه کسی ..میگفت نفس ..حبس شده ..توو سینه ها..
عمر نگو .. دِق بگو ..پُر ِ دود و دَمِ آه..
پُرِماتم ِ سقوط ..پُر چرک ِ کینه ها..

اون صدا
ای خدا ..
پُر ِ آشِنایی بود..
پُرِ ِ لحن ِ بی کسی ..
خودِ بی پناهی بود..!

من دلم ..آب میشد..یخ میزد ..نور ِ چشام..
یه بوم و دو هوا .. ! چی شده قسمت ِ ما..!

دلم از داغ ِ دلش.. آب میشد ..یه قطره درد..!
یخ میزد.. تن ازاون ..ناله های سردِ مرد..!

جای امیدُ براش ..حسرت ِ چشا گرفت..
جای فردارُ براش ..بغض و گریه ها گرفت ..!

"" "" "" "" "" "" ""
دست ِ من ..گرمی رو .. از فرشته ها بگیر ..
توی ِ گوش غم ..بگو ..تورو به خدا ..بمیر..!

دستاتو مرد ِ دُعا .. بشور از بلای یاءس..
بشور از نا امیدی ..تا خدا ..اون بالا هس(ت)..!

اون بالا بوم ِ خدا ..تنها یه هوا ..داره ..
یه بوم و دو هوا نیس .. خدا کم نمی ذاره ..!

https://www.academytaraneh.com/80432کپی شد!
1138
۴۶