تصویر خیال

باز دوباره یه حس صمیمی
باز نت از یه شعر قدیمی
باز یه تصویرُ یک جای خالی
باز نقشُ نگارای قالی
صندلیه کنار پیانو
چند ورق کاغذ تازهُ نو
حس تکرار بغض گذشته
یاد اون کوچی که برنگشته
گُر میگیره دوباره تو سینم
دارم انگار یه کابوس میبینم
من یه عمره که دارم میسوزم
وقتی از پنجره چشم میدوزم
روی قلبم غباری نشسته
استخونای عشقم شکسته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

534
۸