فریاد

می خوام فریادمو روزی خدا هم بشنوه شاید (مکث شود)/بگم حرفامو دردامو تموم خستگی هامو/بگم خستم از این دنیا از این نامهربونی ها/بگم غمگینو پژمردم پرندم تو قفس موندم/بگم اون ادمکهایی که ادم نامشون دادی /شکستن بالو پرهامو ندیدن بی کسی هامو/بگم با این که تو دنیا تموم ادما هستن ولی تنهای تنهایم اسیر بی کسی هایم./

https://www.academytaraneh.com/80385کپی شد!
802