تامل

من و تو باهمیم تو این زمونه
تو این زمونه که فصل خزونه
همه عشقا شدن رنگ بهونه
۲ روز سقفش شده ! عشقی بمونه!
بذار اسپند کنم هر روز تو خونه
یه وقت چشم نکنه ما رو زمونه!
من و تو باهمیم تو این زمونه
نگاهه اول عشق از کی مونه!
همه مردا شدن دردی تو خونه
کی میگه حرف اول رو زبونه!
شده قدرت ، پردابه ماهیتابه
حریفش نیست اون که بازو داره!
بکن دست در جیبت هر چه داره
نمیدانم چه شد آن پاره پاره!
تحمل کن یکم دیگر بمانه
خودش میگه برو جان و وباله!
من و تو باهمیم تو این زمونه
نمیدانم چه شد سنگ صبوره!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: