قلب ساده

دیگه نسبت بهم حسی نداری
اینو از روی رفتار تو میگم

واسم جایی نداری توی قلبت
دارم می افتم از چشم تو کم کم
دیگه آغوش تو گرمی نداره

واسه من که یه روز دنیات بودم
توی خواب تو هم جایی نمونده
واسه من که یه روز رؤیات بودم
تو میگفتی که تا خون تو رگاته
کنارم هستی و جایی نمیری

ولی حالا که تکراری شدم من
یه حرفایی میگی انگار اسیری
به حرفات اولش مشکوک بودم
به دل گفتم ولی دیوونه نشنید
تو گرگی در لباس بره بودی

دل ساده م تو رو معصوم می دید
نمیدونم چرا جادو شد اون روز
دلی که ادعای عاقلی داشت
آهای خوش باور من،قلب ساده م
به جز غم اعتمادت حاصلی داشت؟
دیگه نسبت به من حسی نداری

اینو از روی رفتار تو میگم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8033کپی شد!
1003
۳۲