بی گناهی

یه دود تکراری شدی امروز ، مثل یه سیگار دستِ بی خونه
خاکسترش کوهان غمهام شد ، هر جای خونه بوی زندونه
***
یه مدتی صدای تو خاموش ، منتظر صید و ستم هستی
از روزنه پرندهات بشمار ، زود این غریبه رو به دل بستی
***
بکش طناب تله رو این بار ، یه بی گناهی شد گرفتارت
شانس نداره گیره در آغوش ، لابد یه جوری اون بدهکارت
***
خوب زدی رگباری با چشمات ، تیرت خطا نرفته بی جایی
شکار تو دیوونه یا بی جون ، حتما کشیده درد تنهایی
***
خدا کنه بسازی با دنیاش ، یادت نره برگشتنت هر گز
خوب و بدش هر جا تحمل کن ، بی سازشت جهنمی قرمز
***
مبارکت باشه دوباره درد ، به من نگو یه روزی داغونم
بریدم اون حبل وصال تو ، با خاطراتت زنده می مونم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۸/۱۰/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80288کپی شد!
881
۶