آخر خط

به آخر خط میرسم
وقتی تو رو ندارم
نمیشه گریه کنم
تو کوچه پا میزارم
دلم هوای وقتی رو
که با تو بوده کرده
اما چه فایده داره
میدونه بر نمیگرده
تموم درد هامو
جمع میکنم تو مشتم
میکوبمش به دیوار
تا دردامو کم بکنم
وقتی بارون میبارید
مشتتو باز میزاشتی
قطره قطره هاشو
تو دل من میکاشتی
حالا که نیستی با من
پا تو کوچه میزارم
جدول کوچه ها رو
تنهایی می شمارم
اینجا آخر خطه
برای من بن بسته
برای تو تکلیف
نقطه سر خطه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80256کپی شد!
977
۱۳