کنج خونه

تویه چهار دیواری خونه حوصلم بدجوری سر رفت

نه عشقی نه اشنایی هر کی بود از پیش من رفت

حالا من تنهای تنهام مثه دیوونه ها پلاسم

بایه شعرنیمه کاره من چطور اهنگ بسازم

من چطور بگم که دنیا واسه من عالیه….خوبه

زندگیم بادهواشد ارزوم نقش برابه

ولی ناامید نمیشم میدونم خدا باهامه قسمت ماهم همینه واسه من جای سواله…….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: