هوای تو

الان چند وقته خیلی بیقرارم

هواتو دارم و تورو ندارم

ازم رد شدی انگار خیلی ساده

توو بازی تو سواری من پیاده

دل ـ ساده هنوز باور نکرده

کسی که روبروشه جسم ـ سرده

با این احساس ـ مبهمی که دارم

بدون ـ رد ـ پا تنها نذارم

غمی از جنس ـ بارون تو چشامه

غمی نامهربونتر تو صدامه

قسم خوردی می مونی و نموندی

چرا قسمت رو تا اینجا کشوندی

حالا که قسمته را(ه)ها جدا شه

نمی ذارم قدم از غصه تا شه

نمی ذارم چه باشی چه نباشی

غرورم بشکنه حرفم دوتا شه

نمی بخشم که خالی کردی جامو

یه روز میام می گیرم انتقامو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80201کپی شد!
789
۱۲