تردید …

همه چیزای این دنیا، برام این روزا کابوسه
شبام از حد گذشت اما، دلم لنگه یه فانوسه
چشام این روزا دنیا رو، یه جوره دیگه می بینه
همه جا بی تو تاریکه، همه چی بی تو غمگینه

((دوسِت دارم،دوسِت داشتن
برام این روزا یک وَهمه
کسی جز من این احساسُ
نه میدونه….نه می فهمه
تورو می خوامُ با این حس
دارم هر لحظه می جنگم
من عاشق میشمُ هربار
باید تلقین کنم سنگم))

پُر از تردیدم این روزا، میون موندنُ رفتن
تو که رفتیُ بعد از تو فقط این خونه موندُ من
نه می تونم برم بی تو، نه جایی پیشِ تو دارم
نه می تونم که عاشق شم ، نه میشه دست بردارم

((دوسِت دارم،دوسِت داشتن
برام این روزا یک وَهمه
کسی جز من این احساسُ
نه میدونه….نه می فهمه
تورو می خوامُ با این حس
دارم هر لحظه می جنگم
من عاشق میشمُ هربار
باید تلقین کنم سنگم))

https://www.academytaraneh.com/80143کپی شد!
1100
۲۷