< تو رو میخوام>

< تو رو میخوام>
ازاینکه من دیگه تو رو میخوام
میمونی تودیگه تولحظه هام
میدونم اینجاباشم تو صدام
صدایی جنس صداتو میخوام
ازاینکه تو هستی تو لحظه هام
کنارم نیست دیگه تنهاییام
تواین سراشیبی دلبستن
نگامون به نگاهت وابستن
وقتی میمونی همیشه باهام
چشمای تو پره رنگه برام
وقتی نگاهم به نگات افتاد
فهمیدم که قلبم تورو میخواد
تویی فقط تنها دل خوشیهام
تویی فقط تنها آرزوهام
تورو من از ته قلبم میخوام
تو این سراشیبی پرازدهام
چطورمیشه که همیشه باهام
بمونی تو فقط تولحظه هام
تویی فقط بهترین رویاهام
تویی فقط نگاهه دوچشمام

https://www.academytaraneh.com/80140کپی شد!
763
۱۷