تو …

فقط یک بـار با تـو زنـــدگی کردن
میتونه بهتـرین رویــــــــام باشـــه
میخوام اینـو بدونی عشــق پاکت
میتونه اون که من میخوام باشــه

ببین دستــــام بــوی تــــــو گرفته
درست وقتی کنــــار تــو میشینم
ببین دنیـــــامو مـن کنــار عشقت
دارم تو اوج خوشبختـــــی میبینم

تو هرشب واسه من خورشید میشــی
همون وقت کـــه ستــــــاره ای نـــدارم
شبـایـــــــی که دلـــــم درگیـــــــر درده
میخوام این لحظـــــرو یـــــادم بیـــــــارم

تمــــــــــوم روحمـــو از مـن گرفتـــــی
تو هـرلحظه که میخندیــــدی با مــــن
تو هم مثه دلـــم این عشقو میخــوای
ببین راهـــــــی نمونـده دیگه تا مــــن

تمــــــوم دلخوشیــــــه مــن همینــــــه
تو هستــی قلب من بی کس نمیشــه
میخـوام اینـــــو بدونــــی توی دنیــــــــا
مثه تــــــو,واس من هیچکس نمیشـــه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: