توافق یک طرفه

توی این توافق یک طرفه،بین من با ژِنِوِ افکارم
حق انحصاری دوریِ از،خاطراتتو به زمان میسپارم

بعد این غرق تحریم های،قلب و روح و احساسم
وضع مردمکهام بد شده،من به خواب شبم حساسم

توی این نشست وارونه،بین من با یه عالم هیچ
روی میز گزینه ای معلومه،تند نرو کج کنو بپیچ

آخرش جنگِ خونریزی هست،بین کاغذ،قلم،تنهایی
جنگی از جنس شعرهایی که،توی اونا هنوز اینجایی

وامصیبتا عجب غوغایی،خون خودکارو دست کاغذها
لحظه ای عاشقانه بعد تردید،از تموم واژه های بی معنا

من دوباره با توافقی جدید،بعد یه شکست پر تلفات
باز جلوی آینه میشینم،من،سکوتو کیش و مات

امید منتظری

https://www.academytaraneh.com/80130کپی شد!
838
۱۴