شاه دل

تعبیر ِ من از بودن باتو

دلگرمیو آرامش محضه

این زندگی طعم خوشی داره

حتی کنارت واسه یلحظه

من بودنت رو از خدا میخوام

این زندگی بی تو یه ویرونس

تو ،طعم ِ لبخندت یه معجونه

این زن بدون تو یه دیوونس

میخوام بیا ی و تا ابد باشی

باور کن این دل بی تو میمیره

من زندگیم بوی تورو میده

هیچکی دیگه جاتو نمیگیره

میخوام بیای و تا ابد باشی

این زن فقط دستاتو کم داره

تو با یحرکت شاه ِدل میشی

دستای من تنهات نمیذاره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: