شب تولد ماه

تقدیم به دوست عزیزم به مناسبت ۱۳ دی زادروز تولد خوبی ها و قلب پاکش…

داره بارون می باره……اشکای شوق ابره
از روزی که اومدی…….عاشق شدن یه جبره

ستاره ها می خندن……ماه امّا نگرانه
چونکه وجود زیبات…….رقیبش تو جهانه

با اینکه گریون بودی……سلام کردی به فردا
داشتی نگاه می کردی……به نگاه آدما

فکر می کردی آدما……همه شبیه آبن
غافل از اینکه اونا…..همه توی سرابن

می خواستی غمگین نشی….امّا ترانه نذاشت
مهربونیت توو دنیا …..انگار خریدار نداشت

بگذریم از آدما…..قصه ش دور و درازه
تو یه فرشته هستی……خدا به تو می نازه

شب تولدته….نمی خوام از غم بگم
نمی خوام از خوبیات….یه ذره هم کم بگم

چشمای مثل دریات….ثبت وجود خداست
نگاه نازنینت……از کلّ عالم جداست

صداقت کلامت…..عینِ صدای آبه
اگه نباشی دنیا……روو سر من خرابه

زیباترین شبِ سال….شبِ تولدته
هرچی که دارم امروز…..هدیه به بودنته

۱۳ دی تا ابد….توو تقویما می مونه
میلادِ بودنِ تو….ندای آسمونه

با بهترین ترانه…..با آواز چکاوک
تقدیمِ قلبِ پاکت: ……….تولدت مبارک

https://www.academytaraneh.com/80100کپی شد!
1030
۳۲