تقدیر

تقدیر دل تنهام همیشه گریه و بغضه
تو این دنیای بی پایان اشکام علف هرزه
××××××××
دستای سردو تنهام اینه قسمت و تقدیرم
ببار اشکای بیهوده که دارم بی صدا میرم
××××××××
دارم میرم یه جای دور کسی تنهاییمو نبینه
کسی نگه چرا تنهاست اخه تقدیرم همینه
××××××××
صدای قلب غمگینم نگاه سردو بی تابم
منم تها ترین تنها شبا با گریه میخوابم
××××××××
بزار اسون برم از یاد بزار کسی نباشه پیشم
خودم با اشک و بغض و اه ه تا جایی که تموم میشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: