کسی جاتو نمیگیره

دلم بدجور میگیره
هوای تو تواین خونس
من از امشب یکی دیگم
ته این جاده ویرونس
درست راس همین ساعت
دقیقا تو همین لحظه
خدا چشمای نازت رو
به روی زندگیم بسته
نمیدونم حالا اونجا
دلت تنگ منم میشه
من از حالم بهت گفتم
بگو کی نوبتم میشه
چراغ خونه خاموشه
هوا غمگین و دل مردس
دیگه کاریش نمیشه کرد
اینم تاوان این خونس
حالا روزای دلتنگی
داره هی پشت هم میره
ولی بازم برای من
کسی جاتو نمیگیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80024کپی شد!
680
۸