مراقب خودت باش

مراقب خودت باش،حالا که داری میری،حالا که از حضورم،به هردلیلی سیری
مراقب خودش باش،همه ی تاروپودم،ببخش اگه یه روزی،مراقبت نبودم
پیش یه عشقی برو،که عاشق توباشه،بهش بگو مثل من،مراقب تو باشه
بهش بگو یه عمری،مراقب تو بودم،بهش بگو تو بودی، همه بود و نبودم

"مراقب تو هستم،ازراه دور همیشه،باور بکن یه لحظه،بی تو یه هفته میشه
مراقب خودت باش،این لحظه های سخت و،مراقب تو بودم،این هفته ها که رفت و"

تقصیره من بود که تو،درگیره این تشویشی،تقصیره من بود که تو،سهم غریبه میشی
تقصیره تو بود که من،تنها شده وجودم،تنهام گذاشتی وقتی،مراقب تو بودم
ازپیش تو رد میشم،چشم و رومن میبندی،چقدرقشنگ خندت،وقتی پیشش میخندی
حالا به من حق بده،بهش کنم حسودی،وقتی که تنها بودم،مراقبش تو بودی

"مراقب تو هستم،از راه دور همیشه،باور بکن یه لحظه،بی تو یه هفته میشه
مراقب خودت باش،این لحظه های سخت و،مراقب تو بودم،این لحظه هاکه رفت و"

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79993کپی شد!
923
۷