سراغی از من نمی گیری

سراغی تو از من نمیگیری و ، از اون جنگلی که بارون زده
آخه فصله نوبهار اومده ، هنوزم رو کوه برف ماتم زده
سراغی تو از من نمیگیری و ، دله نوبهارم نمیبینی و
کنار همون چشمه ی کوهسار ، دله یخ زدم رو میبینی و
آخه سردیه زمستونو با ، خودش حمل کرده فصل بهار
یواش یواش داره میباره ، برف و یخ روی سبزه زار
دوباره تو باغه شکوفه بهار ، زمستون قباشو پهن کرده
جایه دله نوبهاریمو ، بازم دوباره تنگ کرده
صدای پای غم اومده ، دلم میخواد که راهی بشه
سراغت رو از زمستون میخواد ، دوباره کناره تو آفتابی شه
درخته سرو ماتم زده ، در انتظاردیدن یار
هنوزم سراغت رو میگیره باز ، تمومه این چهارفصله سال

https://www.academytaraneh.com/79992کپی شد!
1122
۱۸