از ما بهترون

کسی بهش چیزی نگه از وقتی رفت دلم شکست
مردم تازندگی کنه اونکه رومن چشماشو بست

خواستم که بعد رفتنش تنهاییامو سر کنم
احساسمو بهش یه عمر محکم و محکم تر کنم

اونکه نموند پر زد و رفت، رفت و به آرزوش رسید
رفت و با از ما بهترون دلواپسیهامو ندید

کسی بهش چیزی نگه اینروزا حال من بده
اونکه بدون من خوشه یه عمره قیدمو زده

رویاشو کابوس نکنید اون دیگه مال مردمه
حتی یه لحظه یادمم تو لحظه های اون گمه

من دیگه رفتنی شدم پام لب گوره بی ودا
فقط اگه اومد بگید سپردمش دست خدا
سپردمش دست خدا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: